注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

快乐圆舞曲,牵手你我他

赵密博客

 
 
 

日志

 
 
关于我

我们是小蜜蜂中队的班主任,我们78个人的口号是“快乐圆舞曲,牵手你我他”。在这个集体中,我们要发扬小蜜蜂的团队精神——携手合作,在百花学校这个大家庭中,手拉着手,快乐向前进。我们的班级公约是:懂得用嘴角微笑 ,学习用小手帮助,学会用心灵理解。

网易考拉推荐

小学语文四年级上册7—8单元默词卷  

2013-01-12 14:12:49|  分类: 语文园地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

bó fù

mó fàn

xún jǐng

chǎo rǎng

chěng chǔ

bào fù

xiōng huái

 

 

 

 

 

 

 

hè cǎi

tuī jiàn

yǎn lián

sāi diào

guī fàn

zào rè

róng qià

 

 

 

 

 

 

 

huáng hūn

kè tīng

luó jí

gǎi guā

chéng dù

yī lài

jì tuō

 

 

 

 

 

 

 

huàn xiǎng

dòng chá

lián xì

kǒng lóng

xiōng měng

gē zi

miáo huì

 

 

 

 

 

 

 

qīng yíng

mǐng jié

yīn tè wǎng

yuán zǐ hé

zhé xué jiā

pēng tiáo

chí dùn

 

 

 

 

 

 

 

shāi xuǎn

juéqǐ

yùn hán

qièyì

màomèi

shūyuǎn

jìmò

 

 

 

 

 

 

 

yuè ěr

chǔcún

shìfàn

pēng chǎo

chídùn

táotài

pànduàn

 

 

 

 

 

 

 

dì guó zhǔ yì

dēng hóng jiǔ lù

rè nào fēi fán

fēng hé rì lì

yào wǔ yáng wēi

 

 

 

 

 

dé yì yáng yáng

zhèn xīng zhōng huá

kēngqiāng yǒulì

chū hū yì liào

nóng gēng shè huì

 

 

 

 

 

téng yún jià wù

chéng kòng diàn huà

guī gēn dào dǐ

xíng tài gè yì

xīn xǐ ruò kuáng

 

 

 

 

 

měiwèijiāyáo

hū fēng huàn yǔ

bù róng zhì yí

jīnpílìjìn

niánshǎoqìshèng

 

 

 

 

 

shòuyìfěiqiǎn  

xíng dān yǐng zhī

yòngwǔzhīdì

hémùxiāngchǔ

huànnányǔgòng

 

 

 

 

 

  评论这张
 
阅读(45)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018