注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

快乐圆舞曲,牵手你我他

赵密博客

 
 
 

日志

 
 
关于我

我们是小蜜蜂中队的班主任,我们78个人的口号是“快乐圆舞曲,牵手你我他”。在这个集体中,我们要发扬小蜜蜂的团队精神——携手合作,在百花学校这个大家庭中,手拉着手,快乐向前进。我们的班级公约是:懂得用嘴角微笑 ,学习用小手帮助,学会用心灵理解。

网易考拉推荐

四年级上学期语文3—4单元默词卷  

2013-01-12 14:10:15|  分类: 语文园地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

yáng yì

yǔn xǔ

wéi qiáng

lóng dōng

gū dú

xùn chì

fù gài

 

 

 

 

 

 

 

níng shì

lěng kù

yú kuài

chāi chú

shèng xià

fá mù

  táo qì

 

 

 

 

 

 

 

tiě qiāo

rónɡ huà

sā huǎng

gāo ào

zī wèi

jīng jù

zhèng zhòng

 

 

 

 

 

 

 

tǎng ruò

shì hòu

pí qì

zé bèi

lín jìn

 xìng gé

rèn píng

 

 

 

 

 

 

 

tān wán

zēnɡ tiān

gǎo zhǐ

méi huā

diē dǎo

kāi pì

huǒ la la

 

 

 

 

 

 

 

gào shì pái

xuě huā fēi wǔ

xiān guǒpiāo xiāng

méi yóu dēng

xiān huā shèng kāi

 

 

 

 

 

lǜ shù chéng yīn

zhī shé huā luò

kuáng fēng dà zuò

cǎo cuì huā kāi

jú cù bù ān

 

 

 

 

 

yī rì sān cān

cóng róng bù pò

yáng cháng ěr qù

jià zi  shí zú

háo bù xiāng ràng

 

 

 

 

 

kōng kōng rú yě

gōngyǎng bùzhōu

bú shèng qí fán

bǐng xī níng shì

biàn huàduō duān

 

 

 

 

 

lì shēnɡ hē chì

yī rì sān cān

shēnɡqì bóbó 

wúyōu wú lǜ

qín qín kěn kěn

 

 

 

 

 

  评论这张
 
阅读(52)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018